Agenda

Promotie Annette Wierper

16 okt 2019 | 16:00-16:45

Annette Wierper deed onderzoek naar het leven van Charlotte Jacobs. Zij was de eerste vrouw die zich in Nederlands-Indië als zelfstandig apotheker vestigde, een vak dat destijds als een mannenberoep gold. De toetreding van vrouwen tot de hogere beroepsarbeid zou deze institutie ingrijpend veranderen.

Op woensdag 16 oktober zal Annette Wieper promoveren op een proefschrift getiteld ‘Wilskracht, durf en onverpoosden ijver.’ Charlotte Jacobs (1847-1916). Eerste vrouwelijke apotheker in Nederland en Nederlands-Indië. In haar proefschrift staat het leven centraal van Charlotte Jacobs, de zeven jaar oudere zuster van Aletta Jacobs (1854-1929). Haar levensgeschiedenis wordt beschreven in de context van de tijd en de ruimte waarin zij leefde. Meisjesonderwijs, emancipatie, de voorzichtige integratie van vrouwen in mannenberoepen zoals de farmacie en de geneeskunde, het vrouwenkiesrecht, de opvattingen over de ‘toekomst der vrouw’ zijn evenzeer thema’s in dit onderzoek als de koloniale staat, de ethische stroming in de koloniale politiek en de ingrijpende bestuurshervormingen van Thorbecke. Deze zijn immers ten nauwste verbonden met het leven van Charlotte Jacobs waarin deze thema’s op verschillende niveaus een belangrijke rol speelden. Bijna dertig jaar stond Jacobs aan het hoofd van haar apotheek in Batavia die zij al die jaren uitsluitend met vrouwelijke assistentes leidde. Na haar dood bestemde zij een groot deel van haar vermogen voor een studiefonds voor vrouwen en meisjes die aan een universiteit wilden studeren maar de kosten daarvoor niet zelf konden dragen. Dit Charlotte Jacobs Studiefonds bestaat en floreert nog steeds en ondersteunt jaarlijks gemiddeld dertig vrouwen en meisjes die aan een Nederlandse universiteit willen studeren.

Promotor is em. prof. dr. Harm Beukers (Universiteit Leiden).

Locatie

Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden
Nederland

Aanmelden nieuwsbrief

Doneren?

Donatieformulier