Agenda

FHD 2021 Relatie arts-apotheker

23 nov 2021 | 10:00-16:00

Het beroep van apotheker heeft in de loop der tijd grote veranderingen ondergaan. Daarmee samenhangend is de relatie arts-apotheker veranderd. Tijdens dit symposium komt zowel de geschiedenis van deze relatie, als ook de huidige stand van zaken, en hoe deze relatie zich zou kunnen ontwikkelen, aan de orde.

Het definitieve programma voor deze dag wordt binnenkort bekend gemaakt.
In de ochtend zal de historische ontwikkeling aan de orde komen, van de Middeleeuwen tot recent.
In de middag zullen in twee parallel sessies lopende projecten worden besproken, waarna zal worden afgesloten met een vooruitblik.

De Farmaceutisch Historische Dag 2021 zal worden gehouden in het Trefpunt Medische Geschiedenis, Foksdiep 4,  Urk. Deze dag zal ook on-line te volgen zijn, accreditatie wordt aangevraagd.

Locatie

Trefpunt Medische Geschiedenis, Foksdiep 4, Urk

Aanmelden nieuwsbrief