Agenda

Vaccinatie in perspectief

25 sep 2021 | 13:30-16:00

Zaterdag 25 september organiseert de Stichting Farmaceutisch Erfgoed in samenwerking met de KNMP een middagsymposium met als titel "vaccinatie in perspectief".

NB: Dit symposium is opgenomen, zie
https://www.stichtingfarmaceutischerfgoed.nl/nieuws/2021/09/vaccinatie-eeuwenoud-ingrijpend

--

Tot nu toe was de bemoeienis van de openbaar- en ziekenhuisapotheker met vaccinaties beperkt. Bij de uitrol van het huidige corona vaccinatieprogramma is de apotheker echter veel nadrukkelijker betrokken geraakt. In dit middagsymposium worden een aantal historische ontwikkelingen belicht op vaccingebied, gekoppeld aan inzichten en praktijkervaringen van artsen en apothekers.

Het symposium wordt gehouden in het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland, Foksdiep 4 Urk.
Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt maar het zal “hybride” zijn, en in elk geval ook als livestream te volgen zijn.

De kosten voor bijwonen van dit symposium bedragen 25 euro, de livestream is gratis.
Voor het bijwonen kunt u zich opgeven via info@stichtingfarmaceutischerfgoed.nl.
De code voor de livestream is
https://www.youtube.com/watch?v=9u88nXtlI4k

 

Programma

13.00-13.30 Inloop met koffie en cake  
13.30-13.50 Inleiding op het thema, inclusief historische schets van vaccinaties en prikangst. Prof. Toine Pieters
13.50-14.10 Voorbereidingen op een influenza pandemie 1945-1950. Adviezen van de Gezondheidsraad hebben ertoe geleid dat Nederland binnen Europa de eerste was met een griepvaccin. Wim Rakhorst
14.10-14.40 Vaxx, hoe vaccinaties de wereld beter hebben gemaakt Prof. Roel Coutinho
14.40-15.10 Vaccinatie: Wie is de baas? Over de dynamiek tussen wetenschap, farma-wereld, ambtenarij, politiek, uitvoerders, media en de "burger", de mondige burger die zich (niet) laat prikken Prof. Frans Meijman
15.10-15.30 Corona dagboek van een openbaar apotheker. In 2017 is meerdaags geoefend in de Veiligheidsregio Utrecht: een onbekend virus uit China. Heeft het geholpen? Jaap Dik
15.30-15.45 Slotwoord door de voorzitter van de KNMP Aris Prins
15.45-16.00 Discussie en beantwoording van vragen  

 

Aanmelden nieuwsbrief

Doneren?

Donatieformulier