Agenda

Voorjaarsvergadering Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

1 apr 2023 | 14:00

Op 1 april houdt de NVMG haar voorjaarsvergadering. Aan deze algemeen vergadering gaan 3 lezingen vooraf.

Eén van de voordrachten zal worden verzorgd door prof. Toine Pieters, onderwerp: geneesmiddelreclames.
Voor het volledige programma zie

Meer informatie over de NVMG is te vinden op de website: 
https://nvmg.nl/over-de-nvmg/
Hieruit: De NVMG is in 2013 opgericht met als doel de medische geschiedenis in de breedste zin van het woord in Nederland te stimuleren en te bevorderen vanuit een veelheid van disciplines.
In de visie van de NVMG behoren geschiedenis van de geneeskunde, de geschiedenis van de gezondheidszorg, de medisch-maatschappelijke geschiedenis, de geschiedenis van de verpleegkunde, de farmacie, de fysiotherapie, verloskunde, tandheelkunde en de geschiedenis van de medische wetenschap als ook de geschiedenis van de veterinaire geneeskunde binnen het brede en moderne concept van de discipline medische geschiedenis en haar erfgoed.
De NVMG wil de samenwerking tussen de verschillende gremia entameren en hun activiteiten zichtbaar en toegankelijk maken om de bekendheid èn de ontwikkeling van het vakgebied verder te stimuleren.

Locatie

Trefpunt, Urk

Aanmelden nieuwsbrief

Doneren?

Donatieformulier