Nieuws

Automatisering in de apotheek

Automatisering in de apotheek is niet meer weg te denken met nu ruim 30.000 verpakte geneesmiddelen. Een ontwikkeling die nu in beeld wordt gebracht in de nieuwste tentoonstelling van het Nationaal Farmaceutisch Museum.

Binnen de gezondheidszorg heeft de apotheek wat betreft de automatisering een pioniersfunctie gehad. Te verklaren omdat aanvankelijk met name de logistieke en financiële processen van essentieel belang zijn voor de apotheek. Maar ook omdat de rol van de apotheker steeds meer die van zorgverlener is geworden na het verdwijnen van de eigen bereidingen. Door de enorme toename van nieuwe geneesmiddelen en toegenomen specialismen heeft de apotheker het beste overzicht wat een patiënt gebruikt aan geneesmiddelen en is medicatieveiligheid een belangrijk aandachtsthema geworden. Zonder computer zou dit niet goed mogelijk zijn geweest.

De nieuwe tentoonstelling in het Nationaal Farmaceutisch Museum brengt de ontwikkeling van circa 40 jaar in beeld en laat zien dat ook internationaal de Nederlandse farmacie nog steeds toonaangevend is op dit gebied. Ook op het terrein van de communicatie in de zorg hebben de Nederlandse apothekers een voortrekkersrol.

De tentoonstelling is opgebouwd volgens de vertrouwde formule verkennen, verbreden, verdiepen. Zie https://www.nationaalfarmaceutischmuseum.nl/exposities/automatisering-de-apotheek

In het Pharmaceutisch Weekblad van 9 april 2021 (nummer 14) is een artikel gewijd aan deze tentoonstelling, zie

Aanmelden nieuwsbrief

Doneren?

Donatieformulier