Nieuws

In de ban van het corona virus

Het corona virus SARS-CoV-2 , met pandemie COVID-2 als gevolg is een nieuw fenomeen maar infectieziektes en pandemieën zijn van alle tijden. Wat kan de geschiedenis ons (af)leren?

Een belangrijke doelstelling van de Stichting Farmaceutisch Erfgoed is om te tonen dat geschiedenis van het geneesmiddel niet alleen maar interessant is maar ook relevant kan zijn voor wat er nu gebeurt. Het nieuwe corona virus dat verantwoordelijk is voor de huidige pandemie geeft een stortvloed aan informatie. Hier volgen enkele publikaties waarbij ook de historie uitgebreid aan de orde komt.

Als eerste een publikatie ter gelegenheid van de lustra van het CBi (15 jaar Centrum voor Infectieziektenbestrijding) en LCI (25 jaar Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding). Half april zou ook een tentoonstelling openen onder de titel Besmet!  in Museum Boerhaave, wat nu uiteraard wordt uitgesteld.

 

Het boek (Help, ik ben besmet!)  behandelt infectieziekten vanuit veel gezichtspunten, waarbij niet alleen infectieziekten met hun achtergrond worden behandeld, maar ook zaken als communicatie, wetgeving, rol sociale media. Echt een aanrader. Vanaf 7 april te bestellen als "hard copy" maar nu al als PDF te downloaden via
https://www.biomaatschappij.nl/product/help-ik-ben-besmet/
Ook "onze" prof. Toine Pieters heeft aan dit boek meegewerkt, hoofdstuk 7, Stigma, lijden in eenzaamheid, en daarnaast een item over HIV ( pag. 52) en een item over quarantaine (pag 42).

Quarantaine komt uitgebreid aan bod in het boek van em. prof. Toon Kerkhoff, voor de Trefpunt Urk bezoeker een bekende naam. Hierin wordt de behandeling van pestepidemieën behandeld in de Nederlanden vóór 1800. Interessant is de vergelijking van de aanpak met bijvoorbeeld Italië. Zijn boek is onlangs verschenen en is nu met de corona toestand vol in de belangstelling gekomen, zie de recensie in de Volkskrant: 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/deze-emeritus-hoogleraar-onderzocht-de-pest-en-ontdekte-opvallende-overeenkomsten-met-de-coronacrisis~b9d3e2f2/
 

Een recent artikel verscheen in the New England Journal of Medicine, History in a Crisis - Lessons for Covid-19 van David Jones. In vogelvlucht worden een aantal (bijna)pandemieën besproken, ook recente zoals de vogelgriep en AIDS. Het artikel is van vorige week, hij waarschuwt voor overtrokken reacties. Zou hij dat ook nu nog zo opschrijven?
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMp2004361?articleTools=true
 

Als laatste een studie naar de Spaanse griep (in de USA). 
 "Destroyer and Teacher" Managing the Masses During the 1918-1919 Influenza Pandemic van Nancy Tomes is 10 jaar geleden gepubliceerd. Het beschrijft de problemen die autoriteiten hadden om hygiënische maatregelen en "lock down"  door te voeren. Heel herkenbaar hoewel er natuurlijk wel het een en ander is veranderd, zoals de schrijfster vermeldt in de epiloog, waarin ze ingaat op wat er zou kunnen gebeuren bij een pandemie. Lastig zou blijven complete lock-down en afdwingen van een goede hygiëne hoewel er ook positieve ontwikkelingen zijn voor een lock down zoals doorbetaling van lonen, internet,. Ook de hygiëne is verbeterd oa door gebruik van tissues en mondmaskers. Wat die mondmaskers betreft hebben we nog wel een probleempje. En zijn mannen minder hygiënisch dan vrouwen? 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2862334/

Aanmelden nieuwsbrief

Doneren?

Donatieformulier