Nieuws

Vaccinatie: eeuwenoud ingrijpend

De coronavaccinatie hakt erin, maar is historisch gezien een massale uitvergroting van de triomf en de diepe verdeeldheid die inenting steeds teweeg brengt. Dit bleek op het symposium “Vaccinatie in perspectief” georganiseerd door de Stichting Farmaceutisch Erfgoed in samenwerking met de KNMP, zaterdag 25 september 2021 in Urk.

Het colloquium in vogelvlucht: 
Waarden en feiten
Vaccinatie is meer dan een medische handeling. Het betreft het resultaat van een individuele weging van voor- en nadelen waarin meningen, percepties en emoties zoals prikangst een grote rol spelen. Al vanaf het tijdperk van Jenner en Pasteur vormt de verstrengeling van waarden en feiten de rode draad door het vaccinatienarratief in Europa. (Toine Pieters, hoogleraar Geschiedenis van de farmacie, Universiteit Utrecht)

Polderen tegen de griep
Nederland liep voorop met de griepprik dankzij korte lijntjes tussen personen binnen de universiteit, het bedrijfsleven, het ministerie en de Gezondheidsraad. (Wim Rakhorst, voormalig industrieapotheker)

Wondere wereld
De uitroeiing van de pokken en het succes van het de bestrijding van polio / kinderverlamming stemmen hoopvol maar bieden ook leerpunten. (Roel Coutinho, onder meer voormalig directeur van het Centrum voor infectieziektebestrijding RIVM)

Vaccinatie: wie is de baas?
Het doodgezwegen rapport ‘Het vaccinatiestelsel in Nederland nader verkend’ van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (maart 2021) roept vragen op over de machtspositie van de vaccinproducenten, de onderzoeksagenda, de Europese samenwerking, de financiële kant van het Nederlandse vaccinatie-samenraapsel, de noodzaak tot harmonisering en de regeling van de balans tussen het individuele en het collectieve belang bij vaccineren. (Frans Meijman, voormalig huisarts en hoogleraar medische publiekscommunicatie)

Oefenen helpt maar...
In 2017 is meerdaags geoefend in de Veiligheidsregio Utrecht. Stel een onbekend virus uit China overrompelt de zorg en de samenleving: wat te doen? Oefenen bleek leerzaam maar de ervaringen bleven helaas binnen de regio. (Jaap Dik, apotheker in Vianen)

Apotheker prikt mee?
De bijdragen van apothekers blijven vaak onderbelicht, ook bij vaccineren. Dat gaat veranderen. (Aris Prins, voorzitter van de KNMP)

Aanmelden nieuwsbrief

Doneren?

Donatieformulier