Nieuws

Overdracht archief (K)NMP departement Groningen

Het is het streven van de Stichting Farmaceutisch Erfgoed om zoveel mogelijk de lokale en regionale archieven van de departementen van de (K)NMP onder te brengen in regionale archiefinstellingen. In dat kader is op 23 maart 2022 het Groninger departementsarchief overgedragen aan het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven.

Al in 1820 dus ruim voor de oprichting van de NMP in 1842 komen de Groninger apothekers bij elkaar. Van die begintijd zijn samenvattingen gemaakt van de vergaderingen, en vanaf 1827 worden notulen bijgehouden. Tot 1968 zijn deze compleet aanwezig.
Op de eerste vergadering, 5 juli 1820 wordt een commissie benoemd die de leveranties aan de Gestichten moet regelen. In deze commissie wordt ook Sibrand Stratingh Ezn benoemd, voor een biografie zie de boekbespreking op deze website 
https://www.stichtingfarmaceutischerfgoed.nl/publicaties/de-scheikunstenaar

 

Aanmelden nieuwsbrief

Doneren?

Donatieformulier