Nieuws

Proefschrift Berrie van der Molen

Het is al weer even geleden dat dit proefschrift is verschenen, maar het debat over XTC (ecstasy, MDMA, "party drug" ) en specifiek de legalisering hiervan is nog steeds heel actueel.

Op 17 januari 2022 promoveerde Berrie van der Molen op het proefschrift Talking XTC. Drug discours in post-war Dutch neuspapers and radio debates.
Promotors waren prof. Toine Pieters en prof. James Kennedy.
In de Nederlandse samenvatting staat [dit proefschrift gaat] in essentie over de verschillende en mogelijk tegenstrijdige manieren hoe men in Nederland drugs duidde in media debatten".
Bij media moeten we hierbij niet alleen denken aan schriftelijke bronnen zoals kranten maar ook radio- en TV uitzendingen. De wijze waarop die laatste in het onderzoek zijn betrokken wordt duidelijk in dit filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=aBM0fCwoyIA

Het proefschrift is te vinden op https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/415753

Dat de discussies over MDMA, bijvoorbeeld de legalisering hiervan nog lang niet zijn afgerond bewijst onder andere het rapport van DenkWerk
https://denkwerk.online/media/1125/denkwerk-drugs-de-baas_vonline.pdf


 

 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Doneren?

Donatieformulier