Nieuws

Redactioneel commentaar PW nummer 8

Het gebeurt niet zo vaak, een redactioneel commentaar in het Pharmaceutisch Weekblad met als onderwerp de farmacie historie. In PW nummer 8 was het zover.

De aanleiding voor dit (hoofd)redactioneel commentaar was een droevige, namelijk het overlijden van Annette Bierman.
De hoofdredacteur van het Parmaceutisch Weekblad, Frans van den Houdt, schrijft:

"De wederzijdse wisselwerking tussen mens, medicijn en maatschappij is van alle tijden, lees ik op de site van het Nationaal Farmaceutisch Museum. Een zin die mooi aangeeft hoe zinvol het is om niet alleen de huidige tijd te bezien, maar ook alles wat daaraan vooraf ging. Dat in dit museum verleden, heden en toekomst van de farmacie elkaar ontmoeten is een treffend voorbeeld van die symbiose."

Vervolgens schetst hij de verdiensten van Annette voor de geschiedenis van de farmacie en noemt daarbij haar bemoeienis bij het toen nog fysieke museum in Gouda en daarna het onderbrengen van de collectie "op" Urk. Zij kocht toen voor eigen rekening een loods (naast die voor de medische geschiedenis) die inmiddels door de KNMP is overgenomen.

In dit redactioneel commentaar wordt  het Nationaal Farmaceutisch Museum genoemd, met onder meer de tentoonstellingen over de geschiedenis van de papaver (morfine) en de automatisering in de apotheek https://www.nationaalfarmaceutischmuseum.nl evenals de fysieke collectie van de Stichting Farmaceutisch Erfgoed, Foksdiep 6 Urk, https://www.stichtingfarmaceutischerfgoed.nl/open-depot
Nog niet in het PW commentaar kon worden verwerkt dat de omvangrijke collectie boeken en documentatie door Annette is nagelaten aan de KNMP en uiteindelijk voor het grootste deel zal worden bewaard "op" Urk.

Als laatste vermeldt Frans van den Houdt het Medisch-Farmaceutisch Museum De Griffioen, Delft. Op de website van de Griffioen staat sinds enige tijd een blog  waarin honderd jaar wordt teruggekeken in het PW archief. Zie https://www.museumdegriffioen.nl/blog/

Hier het volledige redactionele commentaar:

Van Gouda naar Urk.   De Kralingse apotheek

Aanmelden nieuwsbrief

Doneren?

Donatieformulier