Nieuws

Voortgang archivering legaat Annette Bierman

Na het overlijden van Annette Bierman kreeg de Stichting ca 250 verhuisdozen vol boeken en archiefmateriaal te verwerken. Vele fraaie vondsten zijn al gedaan, en vele zullen nog volgen. Hierbij een update.

Inmiddels zijn alle verhuisdozen uitgepakt en is het mogelijk een overzicht te geven van wat we hebben gekregen en hoe we dit verwerken. Met behulp van de KNMP archivaris Gijs Kruijtzer is het archiveringsbeleid - wat archiveren we wel, en wat niet - geactualiseerd. Kort door de bocht komt het erop neer dat we die boeken en archieven willen bewaren die het verhaal vertellen van de Nederlandse farmacie. En moeten hierin keuzes worden gemaakt dan gaat uniek materiaal vóór meer algemene - gedrukte - boeken en tijdschriften.

Omdat het niet mogelijk was om in Rotterdam een goede selectie te maken wat wel en niet interssant zou zijn om te archiveren, is een ruime selectie boeken en archiefmateriaal naar Urk gekomen. Inmiddels hebben we een eerste selectie gemaakt waarbij de niet-farmaceutische en medische boeken naar onze Trrefpunt collega's zijn gegaan. Wat overbleef was nog zo veel dat we de keuze hebben moeten maken om de aanzienlijke hoeveelheden buitenlandse tijdschriften uit ons bestand te verwijderen. Deze zijn vaak al on-line te raadplegen, dat maakte de beslissing wat makkelijker.

Het archief van Annette bleek mede te bestaan uit de archieven van illustere voorgangers zoals Stoeder, van der Wielen, Wittop Koning en Bosman-Jelgersma. Met name het archief van Wittop Koning lijkt compleet in het bezit van Annette te zijn gekomen. Deels was dit al in het bezit van de KNMP door de aankoop van vele

boeken die werden opgenomen in de Historische Bibliotheek van de KNMP. Annette heeft in 1996 de boeken van voor 1850 gecatalogiseerd in het bekende "groene boekje". In de titel staat "deel 1", het was de bedoeling dat deze totale bibliotheek zou worden gecatalogiseerd maar dat is er nooit van gekomen. We hebben wel een lijst aangetroffen van alle boeken, voor en na 1850, een PDF is te vinden in de catalogus onder nummer 7090

Inmiddels is in onze catalogus het een en ander te vinden. Wat de boeken betreft zijn alle boeken van voor 1850 geselecteerd en gecatalogiseerd, zie PDF. En wat betreft de archiefstukken, daarvan staan nu ca 100 nummers  in de catalogus (vaak bestaande uit meerdere stukken). Zie ook hier de PDF.

Aanmelden nieuwsbrief

Doneren?

Donatieformulier