Nieuws

Het Staphorster Boertje

Rond 1900 was Peter Stegeman, het Staphorster Boertje, een fenomeen, die uit het hele land patiënten trok die door hem genezen wilden worden. Nog in 2001 zette de Vereniging tegen de Kwakzalverij hem op plaats 5 in de Top20 van kwakzalvers aller tijden. Historicus Wim Coster, achter-achterkleinzoon schreef een boeiend verhaal over zijn leven en werk, en hoe het "merk" Staphorster Boertje door familieleden is voortgezet. De schrijver kon putten uit vele bronnen, en ook onze Stichting kon een steentje bijdragen.

Dr. Wim Coster is historicus, maar ook het achter- achterkleinkind van Peter Stegeman, het befaamde Staphorster boertje. Die familierelatie kwam Coster pas laat op het spoor, maar toen hij enige naspeuringen deed besloot hij al snel een biografie te schrijven. 

Op 6 juni was de boekpresentatie bij Van der Velde Boeken(voorheen Waanders) in Zwolle, het eerste exemplaar werd uitgereikt aan de burgemeester van Staphorst. Tevens was aanwezig 'Dodoens' (Dodonaeus), de relatie met Stegeman is dat deze een boek van Dodonaeus bezat, waarbij Stegeman vaak teruggreep op de kruiden beschreven in dit boek, met ook de ziektes waartegen deze zouden helpen. Hierbij werd ook een hilarisch Klokhuis filmpje vertoond, nog te zien op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CEhA2B-lESE

Stegeman leefde van 1840 tot 1922 maar hij moet een grote indruk gemaakt hebben want nog in 2001, publiceerde de Vereniging tegen de Kwakzalverij een Top20 van alle kwakzalvers van Nederland. Het Staphorster boertje kwam daarbij op een 'eervolle' 5de plaats. Coster merkt op dat de periode die de Vereniging noemt, 1900-1930 niet juist is omdat het boertje al in 1922 was overleden en zijn activiteiten al van ruim voor 1900 waren. Mogelijk dat deze onnauwkeurigheid is veroorzaakt door het feit dat na de dood van Peter Stegeman een hele serie Stegemannen (een broer, zoons en kleinzoons) met wisselend succes en onafhankelijk van elkaar, geprobeerd hebben de zaken onder de naam Staphorster boertje voort te zetten.

Al met al heeft dit een bijzonder interessant verhaal opgeleverd, waar de lokale pers uitgebreid aandacht aan heeft gegeven. Het heeft ook geleid tot een paginagroot artikel in Trouw (2 juni).

In een vrij laat stadium kwam Wim Coster het Trefpunt en onze Stichting op het spoor, maar we hebben toch een goede bijdrage kunnen leveren, waarvoor in het boek ook de "credits" zijn gegeven. Met name René Maassen heeft veel bijgedragen.

Tenslotte kunnen we nog melden dat Wim Coster nog een boekpresentatie zal verzorgen op het Trefpunt (datum volgt), en zal spreken op de komende Farmaceutisch Historische Dag.

Aanmelden nieuwsbrief

Doneren?

Donatieformulier