Collectie Grendel

De collectie Grendel, zoals opgesteld in Foksdiep 6 is geen eigendom van de SFE maar van de Stichting Grendel (voluit: Stichting tot instandhouding van de Farmacie collectie Grendel). Omdat deze collectie Grendel integraal onderdeel uitmaakt van de opstelling in Foksdiep 6 besteden we aandacht op deze website aan de collectie.

Al zeven generaties lang is apotheek Grendel in Gouda gevestigd en van vader op zoon ovdergegaan.

De eerste apotheker Grendel die zich in Gouda vestigt staat volgens het Album studiosorum van de Leidse Universiteit in 1762 ingeschreven als student in de medicijnen. François Grendel vestigt zich als apotheker omstreeks 1770 op de hoek aan de Westhaven/Gouwe. François overlijdt in 1804 en laat een ‘bloeyende affaire’ na en het ‘eigen’ recept voor de Urbanus Pillen, een bekend laxeermiddel, welke ingevolge een geheim recept zijn gefabriceerd en verkocht tot ongeveer 1920.

De 5e nazaat van deze Goudse apothekersfamilie, dr. Elize (Eep) Grendel interesseert zich naast de farmacie ook voor geschiedenis. In de oorlogsjaren begint hij het onderzoek naar het leven van zijn voorvaderen. In 1957 promoveert hij op een proefschrift over de ontwikkeling van de artsenijbereidkunde in Gouda tot 1865. Dit proefschrift – is op afspraak – in te zien.

Ook is dr. E Grendel één van de initiatiefnemers om een museumapotheek te stichten op de plek waar in 1954, door verplaatsing van de gemeenteapotheek, een einde kwam aan drie eeuwen farmaceutische geschiedenis in het Catharina Gasthuis (nu museumgoudA). In 1974 werd hij voor zijn grote verdiensten tot ereburger van de stad Gouda benoemd.

Een groot gedeelte van de door dr. E. Grendel verzamelde collectie is te zien in het Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed.

Het familiearchief is in 2019 overgedragen aan het Streekarchief Midden-Holland.

 

Aanmelden nieuwsbrief

Doneren?

Donatieformulier