Stichting Farmaceutisch Erfgoed is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), RSIN / fiscaal nummer  8173.25.682

Voor gegevens over bestuur inclusief beloningsbeleid zie tab "bestuur"

Voor doelstelling en beleidsplan zie bij tab "over ons", met hierin het Missie- en visie document en het Meerjaren beleidspan.

Voor een verslag van de uitgevoerde activiteiten zie tab "jaarverslagen"

Voor de balans en staat van baten en lasten zie hieronder.

Aanmelden nieuwsbrief