Stichting Farmaceutisch Erfgoed is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), RSIN / fiscaal nummer  8173.25.682

Voor gegevens over bestuur inclusief beloningsbeleid zie tab "bestuur"

Voor doelstelling en beleidsplan zie bij tab "over ons", met hierin het Missie- en visie document en het Meerjaren beleidspan.

Voor een verslag van de uitgevoerde activiteiten zie tab "jaarverslagen"

Voor de balans en staat van baten en lasten zie hieronder.

Aanmelden nieuwsbrief

Doneren?

Donatieformulier