Bestuur

Bestuur:

prof. dr. Toine Pieters, voorzitter
drs. Laurien Rook, secretaris
drs. Peter Wittop Koning, penningmeester
drs. Nathalie Beijersbergen (tot 30 september 2022)
dr. Henk Buurma
dr. Frits Elferink
prof. dr. Henk-Jan Guchelaar
drs. Annemieke Horikx
Liesbeth Muller
drs. Wim Rakhorst (tot 31 december 2022)
drs. Hans de Vries Schultink

Bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen tweemaal herbenoemd worden voor een periode van opnieuw drie jaar. (statuten art. 4 lid 4)

Bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging. Gemaakte onkosten in het kader van de werkzaamheden ten behoeve van de stichting kunnen door het bestuur, mits binnen redelijke grenzen, worden vergoed. (Statuten art. 4 lid 7)

 

Aanmelden nieuwsbrief