Bestuur

Bestuur

prof. dr. Toine Pieters, voorzitter
dr. Frits Elferink, secretaris
drs. Hans de Vries Schultink, penningmeester
Ellen Kruize Kok
dr. Henk Buurma
prof. dr. Henk-Jan Guchelaar
drs. Annemieke Horikx
Herma Reinink
dr. Ed Moret
drs. Tjeerd Wassenaar

Bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen tweemaal herbenoemd worden voor een periode van opnieuw drie jaar. (statuten art. 4 lid 4)

Bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging. Gemaakte onkosten in het kader van de werkzaamheden ten behoeve van de stichting kunnen door het bestuur, mits binnen redelijke grenzen, worden vergoed. (Statuten art. 4 lid 7)

Aanmelden nieuwsbrief

Doneren?

Donatieformulier