Bestuur

Inhoud: 
Prof. Toine Pieters Voorzitter
Nathalie Beijersbergen, MSc Secretaris
Drs. Lisanne Walma Penningmeester
Drs. Jard Baljet Bestuurslid
Dr. Henk Buurma Bestuurslid
Drs. Chris Heerkens Bestuurslid
Liesbeth Muller Bestuurslid
Drs. Wim Rakhorst Bestuurslid
Peter Wittop Koning Bestuurslid

Bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen tweemaal herbenoemd worden voor een periode van opnieuw drie jaar.