Projecten /

Time Capsule

Systematische koppeling van datasets voor cultureel erfgoed http://www.timecapsule.nu

Grootschalige digitale gegevensverzamelingen bieden veel mogelijkheden voor nieuw en innovatief erfgoedonderzoek. Maar helaas zijn niet alle digitale erfgoedgegevens direct toepasbaar voor wetenschappelijk onderzoek danwel gebruik door een breder publiek. Het apart aanbieden van digitale datacollecties bemoeilijkt bovendien het analyseren en verwerken van informatie door middel van datamining. Op 1 oktober 2013 is daarom het NWO-project Time Capsule van start gegaan. Samen met andere topexperts op het gebied van wetenschapsgeschiedenis, botanie en erfgoed heeft Stichting Farmaceutisch Erfgoed een adviserende rol in dit project.

Time Capsule wil bijdragen aan een systematische koppeling en uitwisseling van tien verschillende digitale databanken voor erfgoedgegevens. Het project zal vraaggestuurd worden opgezet, waarbij het als kennisplatform zowel wetenschappers als een breder publiek wil bedienen. Door intensieve samenwerking tussen geesteswetenschappers en informatici wordt een zoeksysteem gebouwd dat recht doet aan het unieke karakter van de gegevens. In publieke zin is het van belang dat erfgoedgegevens niet ‘verstoffen’, maar een makkelijk bereikbaar en dynamisch onderdeel vormen van de informatiesamenleving.

Illustratief hiervoor zijn erfgoedcollecties die betrekking hebben op plantaardige geneesmiddelen, die in Time Capsule als casestudy worden gebruikt. De software die het fundament vormt van Time Capsule heeft zal echter generiek te zijn: de technologische infrastructuur die dit project oplevert, moet ook bruikbaar zijn voor andere onderwerpsgebieden. Het open licentie kennisplatform Time Capsule kan zo onder erfgoedprofessionals uitgroeien tot een voorbeeld van een duurzame, moderne en innovatieve vorm van erfgoedpresentatie en –gebruik.

Acculturatie van botanische en farmaceutische kennis, 1600-1800

Om te laten zien hoe een platform als Time Capsule wetenschappelijk onderzoek kan faciliteren, doet historicus Wouter Klein onderzoek met behulp van de verschillende digitale databanken die in het project worden gekoppeld. Zijn focus ligt hierbij op de periode 1600-1800. Nadat de Nieuwe Wereld was ontdekt en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een steeds dominantere rol begon te spelen in de wereldhandel, begonnen ook nieuwe geneesmiddelcomponenten hun weg te vinden naar het Europees continent. Voorbeelden hiervan zijn Perubalsem, ipecacuanhawortel en natuurlijk kinabast, maar ook minder bekende simplicia als tacamahacagom en parakersbladeren. Er is nog steeds maar weinig bekend over de manier waarop de Nederlander in overzeese gebieden in aanraking kwam met deze kennis over geneeskrachtige planten. En hoe vond deze kennis vervolgens haar weg naar de Republiek? Welke actoren speelden een rol in de transitie van 'droge' botanische kennis naar dagelijks gebruik in de apotheek? Deze vragen staan centraal in het onderzoek van Klein, waar hij in 2017 op zal promoveren. Klein voert zijn onderzoek uit aan de Universiteit Utrecht en het Huygens ING in Den Haag.

Kijk voor meer informatie over dit project op www.timecapsule.nu. Contact opnemen met het projectteam kan via Peter van den Hooff (p.c.vandenhooff[at]uu.nl). Met inhoudelijke vragen over het historisch onderzoek kun je terecht bij Wouter Klein (w.klein[at]uu.nl).