Resources

Gedigitaliseerde farmaceutische tijdschriften

Overzicht van gedigitaliseerde farmaceutische tijdschriften uit de periode 1849-1996

Door de gezamenlijke inspanningen van de KNMP, de Koninklijke Bibliotheek en Stichting Farmaceutisch Erfgoed is een aantal vaktijdschriften integraal beschikbaar gemaakt in Delpher, het Nederlandse platform digitale publicaties. Het gaat om de volgende tijdschriften:

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie (1849-1867)
Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (1857-1867)
Nieuw tijdschrift voor de pharmacie in Nederland (1868-1888)
Nederlandsch tijdschrift voor pharmacie, chemie en toxicologie (1889-1901)
Pharmaceutisch weekblad voor Nederland (1864-1942)
De apotheek (1933-1935) (verschenen als maandelijkse bijlage bij het Pharmaceutisch weekblad)
Tijdschrift voor artsenijkunde (1943-1945)
Pharmaceutisch weekblad (1945-1996)

De geschiedenis van de Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie is enigszins complex. De medelingen verschenen vanaf 1845. De eerste jaargangen zijn niet gedigitaliseerd, maar vanaf 1857 zijn alle berichten online beschikbaar. De jaargangen 1857-1867 zijn apart gedigitaliseerd en in Delpher te vinden via de link hierboven. In de periode 1868-1888 verschenen de berichten in het Nieuw tijdschrift voor de pharmacie in Nederland. In de inhoudsopgaven van deze tijdschriften zijn de Berichten eenvoudig terug te vinden. In de periode 1889-1901 verschenen de berichten in Nederlandsch Tijdschrift voor pharmacie, chemie en toxicologie. Hier zijn ze onder aparte paginering achterin te vinden. Vanaf 1902 was het Pharmaceutisch weekblad het officiële orgaan van de NMP.

Aanmelden nieuwsbrief

Doneren?

Donatieformulier