Draag je de geschiedenis van de farmacie een warm hart toe? Steun ons!
Inhoud: 

Stichting Farmaceutisch Erfgoed is volledig afhankelijk van donateurs. Met hun steun kan de stichting zich blijven inzetten voor het behoud en het zichtbaar maken van farmaceutische erfgoed in Nederland. Draag je de geschiedenis van de farmacie ook een warm hart toe? Doneer dan direct door een gift over te maken naar IBAN NL63 INGB 000 698 3274 t.n.v. Stichting Farmaceutisch Erfgoed te Utrecht.

Stichting Farmaceutisch Erfgoed is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent extra giftenaftrek voor donateurs: particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Meer over deze regeling lees je op site van de Belastingdienst.