Nalatenschap

Je kunt Stichting Farmaceutisch Erfgoed ook financieel ondersteunen door middel van een erfstelling, legaat of lijfrenteschenking. Hieronder lees je hoe.

Erfstelling

Naast familieleden kun je ook andere personen of instellingen zoals Stichting Farmaceutisch Erfgoed als erfgenaam in je testament opnemen. Deze manier van nalaten wordt erfstelling genoemd. Een erfstelling is een vastgesteld deel van het bezit dat middels een testament aan erfgenamen wordt toebedeeld. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten e.d.) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun deel. De grootte van het erfdeel is afhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap en het aantal erfgenamen.

Legaat

Met een legaat krijgt een erfgenaam of een buitenstaander een duidelijk omschreven goed of een bepaald genoemd geldbedrag. Een legaat kan bijvoorbeeld lezen: "Ik legateer aan Stichting Farmaceutisch Erfgoed een bedrag van € … om te worden afgegeven zonder kosten, drie maanden na mijn overlijden." Per 2006 hoeft over een legaat aan een ANBI geen 11% successierechten betaald te worden. Daarmee komt het bedrag dat je legateert dus geheel ten goede aan Stichting Farmaceutisch Erfgoed.

Lijfrenteschenking

Je kunt ook de uitkering van je lijfrente gebruiken om ons te ondersteunen. Hierbij betaal je minimaal vijf jaar achtereen jaarlijks een vastgelegd bedrag aan Stichting Farmaceutisch Erfgoed. Bij het berekenen van je aftrekpost mag je het bedrag van de lijfrenteschenking verhogen met 25% (let op: voor deze verhoging geldt een maximum van € 1250).

Tot 2014 mocht je een lijfrenteschenking alleen aftrekken als deze was vastgelegd bij de notaris. De Belastingdienst heeft de regels echter versoepeld: tegenwoordig mag de lijfrenteschenking via een schriftelijke overeenkomst met de ANBI worden vastgelegd.

Disclaimer: wijzingen en fouten voorbehouden. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanmelden nieuwsbrief

Doneren?

Donatieformulier